NO.599 齒輪兒

8/26/2013

 
图片

訓練家琉亞所贈送照顧。

 

NO.599 齒輪兒

8/25/2013

 
图片

在琦羅山山洞捕獲。

 
 
图片

2013-08-20 在遺跡山谷研究所附近閒晃的神奇寶貝基因博士給的蛋。
孵化。同日贈送給訓練家菲絲照顧。

 
 
图片

在斐洛特森林捕獲。

 
 
图片
一般
在無盡市某處的小巷裡捕獲。

 
 
图片

在23號草原捕獲。

 
 
图片

在紫荊鎮郊區捕獲。

 
 
图片
幽靈 飛行
在嘆息墓園捕獲。

 
 
图片

在翡翠河出口處捕獲。

 
 
图片

在霜碎市捕獲。